• ავტორი:
  Нисневич И.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Композитор
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Еолян И.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Хентова С.М.
 • გამომცემლობა:
  Музгиз
 • გამოცემის წელი:
  1959
 • ავტორი:
  Хентова С.М.
 • გამომცემლობა:
  Музгиз
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  Clementi M.
 • გამომცემლობა:
  Editio musika
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Прогресс
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Горохов В.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1952
 • ავტორი:
  Робсон Поль
 • გამომცემლობა:
  Мол.гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  Васина-Гроссман В.
 • გამომცემლობა:
  Дет. Лит.
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Одоевский В.Ф.
 • გამომცემლობა:
  Музгиз
 • გამოცემის წელი:
  1951
 • ავტორი:
  Сапонов М.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Зимянин В.М.
 • გამომცემლობა:
  Мол.гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1985