• ავტორი:
  ბერაძე მ., შველიძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  იმპერია
 • გამოცემის წელი:
  2002
 • ავტორი:
  ობრაინი ე.
 • გამომცემლობა:
  ბ.სულაკაური
 • გამოცემის წელი:
  2010
 • ავტორი:
  ქავთარაძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  ლოგოსი
 • გამოცემის წელი:
  1998
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ქართ.ელიტა
 • გამოცემის წელი:
  2010
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  თბილისელები
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  Владыкина-Бачинская Н.М.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Сов. Композитор
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Сов. Композитор
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  Хубов Г.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Композитор
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Юзефович В.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Композитор
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Тигранов Г.Г.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Тигранов Г.Г.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1974