• ავტორი:
  გაფრინდაშვილი.რ და სხვა
 • გამომცემლობა:
  ტექ.უნ-ტი
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  რიმანი ფ.
 • გამომცემლობა:
  წიგნიერი
 • გამოცემის წელი:
  2014
 • ავტორი:
  როსტევანიშვილი ე.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უზნაზე დ
 • გამომცემლობა:
  მეცნ.აკად.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  უზნაზე დ
 • გამომცემლობა:
  მეცნ.აკად.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  უზნაზე დ
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  ფანჯიკიძე თ
 • გამომცემლობა:
  None
 • გამოცემის წელი:
  2005
 • ავტორი:
  ახვლედიანი ზ.
 • გამომცემლობა:
  "ბონა კაუზა"
 • გამოცემის წელი:
  2007
 • ავტორი:
  გაბრიჩიზე ნ.
 • გამომცემლობა:
  ინტელექტი
 • გამოცემის წელი:
  2004
 • ავტორი:
  კილკელი უ.
 • გამომცემლობა:
  შპს "პეტიტი"
 • გამოცემის წელი:
  2005
 • ავტორი:
  მაყაშვილი მ.
 • გამომცემლობა:
  უსტარი
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  სპოკი ბ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1978