• ავტორი:
  გუჯაბიძე ჯ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  2000
 • ავტორი:
  Гайдн И.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Рубцов Ф.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Композитор
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Попова Т.В.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  Попова Т.В.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  Береговский М.Я.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Композитор
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  Черная Е.С.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  Черная Е.С.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  Черная Е.С.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  Мейлих Е.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1975