• ავტორი:
  ნიკულინი ლ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  მჭედლიძე დ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  პატარაძე ბ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ. საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ჯავრიშვილი დ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  ხუჭუა პ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  ჭანიშვილი რ.
 • გამომცემლობა:
  თანი
 • გამოცემის წელი:
  2002
 • ავტორი:
  ჭანიშვილი რ.
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  2000
 • ავტორი:
  ხუროშვილი თ.
 • გამომცემლობა:
  ცოდნა
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  კასრაძე ქ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  კოკელია გრ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  კელდიში ი.
 • გამომცემლობა:
  ცოდნა
 • გამოცემის წელი:
  1961