• ავტორი:
  მიქაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ხარხელი მ.ქეშელაშვილი
 • გამომცემლობა:
  საჩინო
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  მაღრაძე მ.
 • გამომცემლობა:
  სამართალი
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  გიორგიძე გ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  გიორგიძე გ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნ.აკად.
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ლორია ა.სურმავა მ.
 • გამომცემლობა:
  None
 • გამოცემის წელი:
  2007
 • ავტორი:
  ლორია ა.სურმავა მ.
 • გამომცემლობა:
  None
 • გამოცემის წელი:
  2006
 • ავტორი:
  თევზაძე გ
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  2002
 • ავტორი:
  ღიბრაძე რ.
 • გამომცემლობა:
  "გეოკერია"
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  ლინდერტი პ.
 • გამომცემლობა:
  "სიახლე"
 • გამოცემის წელი:
  2011
 • ავტორი:
  შუბითიძე ვ.
 • გამომცემლობა:
  აკ.წერეთლის სახ. უნ-ტი გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  2009
 • ავტორი:
  შენგელია თ.
 • გამომცემლობა:
  ახალი საქ-ო
 • გამოცემის წელი:
  2010