• ავტორი:
  ს.ჭილაია
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  იოსელიანი ა.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ს.ჭილაია
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ტ. ჭანტურია
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  თბილისი
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  თ. წივწივაძე
 • გამომცემლობა:
  აჭარა
 • გამოცემის წელი:
  2001
 • ავტორი:
  თ. წივწივაძე
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  თ.წივწივაძე
 • გამომცემლობა:
  სამჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  შპს"დარბეგი"
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  მენცარი
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ნარგიზიშვილი მ.
 • გამომცემლობა:
  ინოვაცია
 • გამოცემის წელი:
  2011
 • ავტორი:
  ნარგიზიშვილი მ.
 • გამომცემლობა:
  ინოვაცია
 • გამოცემის წელი:
  2011