• ავტორი:
  პაიკიძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  ომეგა
 • გამოცემის წელი:
  2002
 • ავტორი:
  რუჭუა გ.
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  2014
 • ავტორი:
  Кодай З.
 • გამომცემლობა:
  Кошум
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  Головинский Г.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Сов. Композитор
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  Кремлев Ю.
 • გამომცემლობა:
  Тритон
 • გამოცემის წელი:
  1935
 • ავტორი:
  Мусатов В.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Кальман В.
 • გამომცემლობა:
  Радуга
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Кальман В.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Композитор
 • გამოცემის წელი:
  1980