მისამართი: ლეონიძის №7

ტელეფონი: (+995 32) 2933889