მისამართი: გლდანი VIII მ/რ 23 კორპ.

ტელეფონი: (+995 32) 2676640