მისამართი: გორგასლის №37

ტელეფონი: (+995 32) 2722434