მისამართი: გალავნის ქ. 10

ტელეფონი: (+995 32) 2747382