მისამართი: მოსკოვის გამზ. 4 კვ. 2 კორპ.

ტელეფონი: (+995 32) 2712436