მისამართი: დადიანის ქ. #34 კოპრ.2

ტელეფონი: (+995 32) 2663022