მისამართი: გლდანი 6 მ/რ 5 კორპ.

ტელეფონი: (+995 32) 2673606