მისამართი: გლდანი II მ/რ 24 ა კორპ.

ტელეფონი: (+995 32) 2670450