მისამართი: გრ. რობაქიძის გამზ. 1 კვ. 3 ბ კორპ.

ტელეფონი: (+995 32) 2515681