მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზ. №99

ტელეფონი: (+995 32) 2323017