მისამართი: ჭავჭავაძის გამზ. #24

ტელეფონი: (+995 32) 2223705