მისამართი: ც. დადიანის 2

ტელეფონი: (+995 32) 2954791