მისამართი: გრ. რობაქიძის გამზ. 6 კვ. 23 კორპ.

ტელეფონი: (+995 32) 2523956