სერვისები

ვიდეო სამეთვალყურეო კამერები და ელექტრული მომსახურება

კომპანიის ტექნიკური ჯფუფი უზრუნველყოფს ნებისმიერი ტიპის და სირთულის ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის ინსტალცია მონტაჟს, ასევე ქსელური და ანალოგური ტიპის კამერების კონფიგურაციას , ონლაინ მონიტორინგს , და მოძრაობის დეტექციას . ჩვენ გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე ტექნიკას და მომსახურებას. კომპანია უზრუნველყობს ნებისმიერი ტიპის ელექტრო მომსახურეობას.

ქსელის იმფრასტრუქტურა

პასიური და აქტიური ქსელური ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ნებისმიერი სირთულის ქსელის მონტაჟი. ახალი აშენებული შენობების კაბელირება, საკომუნიკაციო კარადის კაბელ-მენეჯმენტი, როზეტების მონტაჟი,კაბელის ტესტირება, მარკირება, ქსელის

IT აუთსორსინგი

• ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია;
• ყველა საჭირო პროგრამის დაყენება;
• ვირუსებისგან გაწმენდა და ოპტიმიზაცია;
• პროგრამული გაუმართაობის აღმოფხვრა;
• კომპიუტერული დიაგნოსტიკა;
• კომპიუტერის წმენდა მტვრისგან;
• ქულერების დაზეთვა და თერმო პასტის შეცვლა;
• ელექტრონული ფოსტის კონფიგურაცია (Outlook);
• უკაბელო ინტერნეტ მოწყობილობის კონფიგურაცია (WiFi);
• შიდა ქსელის გამართვა და პრობლემების მოგვარება;
• პერიფერიული მოწყობილობების მიერთება (პრინტერი, სკანერი);
• ინტერნეტთან წვდომის კონტროლი და მართვა;
• სიახლებიის დანერგვა და მონიტორინგი;

სახანძრო სიგნალიზაცია

იქიდან გამომდინარე, რომ ხანძარი წარმოადგენს უსაფრთხოების კუთხით ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას, უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები, როგორიცაა ხმოვანი შეტყობინება და ევაკუაცია, ხანძრის ავტომატური ქრობა. ჩვენ გთავაზობთ ზემოთჩამოთვილ სერვისს სისტემათა ინტეგრირებულ მოდელთან ერთად, რომელიც კონკრეტულ, უნიკალურ მოთხოვნებს პასუხობს. ამგვარი მოდელის შემთხვევაში, შესაძლებელია სისტემათა ცენტრალიზებულად მართვა, რისკებისა და საფრთხეების დროული იდენტიფიცირება, მიზეზების დროული დადგენა და რეაგირება.

 ხმოვანი შეტყობინების და ევაკუაციის სისტემა უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს საფრთხის დროული შეტყობინების თვალსაზრისით. აუდიო ან ვიდეო შეტყობინების სახით შესაძლებელი ხდება ერთდროულად დიდი რაოდენობის ადამიანთა გაფრთხილება შესაძლო საფრთხის შესახებ. განგაში აქტიურდება კვამლის, სითბოს დეტექტორების დახმარებით, ან საგანგაშო ღილაკზე შეხებით. შეტყობინებათა გავრცელება შესაძლოა მოხდეს როგორც მთლიან სივრცეში, ისე გარკვეულ ზონაში. ხმოვანი საევაკუაციო სისტემა განსაკუთრებით პრაქტიკული და ოპტიმალურია, ვინაიდან იწვევს ნაკლებ პანიკას და იძლევა საფრთხისშემცველი გარემოს მობილიზებულად დატოვების შესაძლებლობას.

ასევე კომპანია უზრუნველყოფს ობიექტების სახანძრო სიგნალიზაციის პროექტირებას და საევაკუაციო გეგმის შედგენას.

ელექტრული მომსახურება

ჩვები ელექტრიკოსი თბილისში მოგიგვარებთ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებულ ნებისმიერი მოცულობის და სირთულის პრობლემას, დაგვიკავშირდით მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე და ანდეთ თქვენი საქმე პროფესიონალს.აგრეთვე ჩვენი სპეციალისტი დაგეხმარებათ მშენებარე ბინების, სხვადასხვა ობიექტების ელექტრული